Hoeveel katten zijn er in de wereld?

Het is moeilijk om het exacte aantal katten in de wereld vast te stellen, omdat er geen centrale registratie is van alle kattenpopulaties op wereldschaal. Het aantal katten kan sterk variëren van land tot land en van regio tot regio, afhankelijk van verschillende factoren, zoals culturele opvattingen over katten, het al dan niet hebben van huisdieren en de prevalentie van zwerfkatten.

Volgens schattingen van de International Union for Conservation of Nature (IUCN) en andere organisaties zijn er wereldwijd honderden miljoenen tot meer dan een miljard gedomesticeerde katten. Deze schattingen omvatten zowel huiskatten als zwerfkatten.

Het is belangrijk op te merken dat deze schattingen enigszins onnauwkeurig kunnen zijn en dat het werkelijke aantal katten wereldwijd moeilijk te bepalen is. Het is ook mogelijk dat het aantal katten in de loop van de tijd verandert door factoren zoals voortplanting, adoptie en sterilisatie- en castratieprogramma's.

Wereldwijd zijn er ongeveer 50 officieel erkende kattenrassen en diverse varianten van de huiskat.